Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
Υπουργείο Παιδείας
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πειραία
Δήμος Σαλαμίνας
Ασφαλές Διαδίκτυο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
e-selides.gr
Copyright © 2012 Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου
Κατασκευή Ιστοσελίδας: Διάφας Κ.& Γεωργάς Εμμ.
 
 
»
 
H σκακιέρα αποτελείται από  64  τετράγωνα.
Οι οκτώ κάθετες στήλες  ονομάζονται με τα γράμματα       Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, & Θ .
ΟΙ οκτώ οριζόντιες γραμμές ονομάζονται με τους αριθμούς  1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 & 8.
Τα τετράγωνα ονομάζονται από το γράμμα της στήλης και τον αριθμό της γραμμής στην οποία βρίσκονται,π.χ. το πρώτο μαύρο ακριανό τετράγωνο στο αριστερό χέρι του λευκού ονομάζεται   ‘’α1’’   ενώ το πρώτο λευκό ακριανό τετράγωνο  στο δεξί χέρι του λευκού ονομάζεται ‘’θ1’’. 
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ    
Στην 1η γραμμή τοποθετούμε τα άσπρα κομμάτια, στην 2η γραμμή τα άσπρα πιόνια.
Στην 7η γραμμή τοποθετούμε τα μαύρα πιόνια, στην 8η γραμμή τα μαύρα κομμάτια.
Τοποθετούμε τον λευκό βασιλιά στο ε1 και την λευκή βασίλισσα στο δ1 ,το ίδιο κάνουμε και για τα μαύρα τοποθετούμε τον βασιλιά στο ε8 και την βασίλισσα στο δ8.
Ακριβώς δίπλα τους ( τετράγωνα γ1-ζ1-γ8-ζ8 ) βάζουμε τους αξιωματικούς,όπως στο παραμύθια ο βασιλιάς περιτριγυριζότανε από αυλικούς και σωματοφύλακες. 
Δίπλα από τους αξιωματικούς στα τετράγωνα β1-η1-β8-η8 βάζουμε τους ίππους.
Δίπλα στους ίππους στις άκρες της σκακιέρας  (τετράγωνα α1-θ1-α8-θ8) βάζουμε τους πύργους, όπως παλιά έχτιζαν τα κάστρα στην άκρη της πόλης  π.χ.  ‘’ Ακρό-πολη ‘’ στην Αθήνα ,  ‘’ Ακρο-κόρινθος ‘’  κλπ .   
ΠΩΣ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ  ΚΟΜΜΑΤΙΑ
Ο πύργος κινείται στην γραμμή ή στην στήλη στην οποία βρίσκεται και απειλεί μόνο το πρώτο αντίπαλο κομμάτι που συναντά. 
Ο αξιωματικός κινείται μόνο στις δύο διαγωνίους όπου βρίσκεται και απειλεί μόνο το πρώτο κομμάτι που συναντά.    
Η βασίλισσα κινείται και απειλεί όπως ο πύργος και ο αξιωματικός ταυτόχρονα. 
Ο ίππος πηγαίνει στο μεθεπόμενο διπλανό τετράγωνο από αυτό που βρίσκεται, π.χ. ο ίππος του ‘’β1’’ πηγαίνει στο α3 ή στο γ3 ή στο δ2. π.χ.  ένας ίππος που βρίσκεται στο “δ4”  πηγαίνει ή απειλεί στα τετράγωνα :γ6, ε6,  β5, ζ5,  β3, ζ3, γ2 και ε2 χωρίς να επηρεάζει χωρίς να απειλεί και χωρίς να εμποδίζεται από τα ενδιάμεσα τετράγωνα ή κομμάτια.   
Το πιόνι κινείται μόνο εμπρός και μόνο κατά ένα τετράγωνο, εκτός εάν βρίσκεται στην αρχική του θέση οπότε μπορεί να κινηθεί και κατά δύο τετράγωνα.Εάν όμως στο τετράγωνο  αυτό βρίσκεται ήδη άλλο κομμάτι, τότε το πιόνι δεν μπορεί να πάει στο κατειλημμένο τετράγωνο.   
Το πιόνι απειλεί και παίρνει όποιο αντίπαλο κομμάτι βρίσκεται στα δύο τετράγωνα ακριβώς εμπρός του και διαγώνια. 
Εάν κάποιο λευκό πιόνι καταφέρει να φθάσει στην 8η γραμμή ή κάποιο μαύρο πιόνι στην 1η γραμμή τότε το πιόνι αυτό προάγεται αμέσως, (προτιμάμε) σε βασίλισσα.  
Ο βασιλιάς κινείται εμπρός ή πίσω ή δίπλα ή διαγώνια ένα μόνο τετράγωνο.Υπάρχει όμως μία εξαίρεση, στην οποία ο βασιλιάς κινείται κατά δύο τετράγωνα. Η κίνηση αυτή ονομάζεται Ροκέ και περιλαμβάνει και ταυτόχρονη κίνηση ενός από τους πύργους.Ο Βασιλιάς μετακινείται από το τετράγωνο  ε1 στο η1 και ταυτόχρονα ο πύργος από το θ1 στο ζ1  (μικρό ροκέ) ή αντίστοιχα στην άλλη πλευρά  ο Βασιλιάς μετακινείται από το ε1 στο γ1 και ο πύργος από το α1 στο δ1, (μεγάλο ροκέ) 
Το ροκέ δεν επιτρέπεται τη στιγμή κατά την οποία απειλούνται είτε ο βασιλιάς είτε το τετράγωνο που θα περάσει είτε το τετράγωνο που θα φθάσει ο Βασιλιάς.Επίσης το ροκέ δεν επιτρέπεται εάν έχουν μετακινηθεί ο Βασιλιάς ή ο Πύργος.  Εάν απειληθεί ο βασιλιάς (η κίνηση αυτή λέγεται και σαχ ή ρουά) τότε είτε τον μετακινούμε αμέσως σε τετράγωνο που δεν απειλείται, είτε παίρνουμε εάν μπορούμε το αντίπαλο κομμάτι, είτε βάζουμε κάποιο κομμάτι μας ενδιάμεσα για να τον προστατεύσουμε από την απειλή. 
Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρχει απάντηση στην απειλή, η κίνηση αυτή λέγεται  ματ  και το παιχνίδι τελειώνει εδώ.
WYSIWYG Web Builder